Statutární město OlomoucOlomoucký kraj
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Generální partner:
Prodin a.s. - generální partner


Pořadatel:
AFRY CZ s.r.o. - odborný garant


Hlavní partneři:
enteria a.s.


ChanGroup s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.
ventio holding a.s.

Mediální partneři:
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Časopis stavebnictví
Stavební informační portál www.stavebniserver.com

Pozvánka na konferenci Dopravní infrastruktura


POSUNUTÍ TERMÍNU KONÁNÍ 16. KONFERENCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Vážení delegáti, přednášející, hosté a partneři,

bojovali jsme až do poslední chvíle, avšak po vyhlášení nouzového stavu dne 26.11.2021 a po zavedení vládních opatření jsme se rozhodli posunout termín konání 16. konference Dopravní infrastruktura o půl roku na nový termín, a to:

8. a 9. června 2022
na stejné místo – Clarion Congress Hotel Olomouc


Byla by totiž nenapravitelná škoda, kdyby naše konference, která si v posledních letech vybudovala výbornou pověst, ztratila svůj kredit a budoucnost. Byla by nenapravitelná škoda, kdybychom se sešli v omezeném počtu a ve strachu, kdyby konference nenaplnila své společenské ani odborné poslání, kdyby přišla nazmar poctivá práce Sboru poradců a autorů příspěvků – přednášejících, kdyby partneři a vystavovatelé tím pádem zmařili jejich investice.

Zdaleka ne všichni účastníci mají v této chvíli možnost prokázat se platným ON, pátá vlna pandemie covid 19 vrcholí a Olomoucko je ke všemu nejpostiženějším krajem. Došli jsme k závěru, že uskutečnění konference v původním termínu by bylo strategickou sebevraždou, navzdory tomu, že na přípravu konference již byly vynaloženy nemalé prostředky. Věřím, že sdílíte naše názory a najdeme u Vás pochopení.

Bez ohledu na znění vládních opatření tuto situaci vnímáme jako zásah vyšší moci, avšak konferenci jsme ani neuskutečnili, ani nezrušili, posunuli jsme její termín z důvodů popsaných výše. Proto bude již zaplacené vložné pořadatelem započítáno v plné výši jako kredit na účast na konferenci, posunutou do následujícího roku.

Program konference bude podle situace aktualizován, popřípadě doplněn, stránky www.kdi.cz jsou v provozu, online registrace je nadále možná – v krátkém čase budeme aktualizovat a doplňovat některé časové údaje a dokumenty.

Děkuji Vám za laskavou spolupráci, za pochopení a těším se na setkání s Vámi v Olomouci počátkem června 2022.

Mějte se hezky.

S pozdravem

Ing. Jindřich Volf, CSc.
starosta Sboru poradců


V Praze dne 27. listopadu 2021


Záštitu nad akcí převzal bývalý
místopředseda vlády, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

záštita v PDF
Záštitu nad akcí převzal
primátor statutárního města Olomouce
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

záštita v PDF
Záštitu nad akcí převzal
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Josef Suchánek

záštita v PDF


Agentura Viaco Clarion Congress Hotel Olomouc
© 2017-2022 Agentura Viaco. All rights reserved.
Informace o zpracování osobních údajů