Statutární město OlomoucOlomoucký kraj
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Sbor poradců
Program
Grafický rozvrh
Podmínky účasti
Ceny vložného
Seznam registrovaných delegátů
Hotely
Parkování
Historie
Návštěvnost
Ke stažení
Kontakt
Generální partner:
Prodin a.s. - generální partner


Platinový partner:
Gregs s.r.o. - platinový partner


Hlavní partneři:
enteria a.s.
ChanGroup s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.
ventio holding a.s.


Pořadatel:
AFRY CZ s.r.o. - pořadatel konference


Organizátor a produkce:
Agentura VIACO - organizátor a produkce konferenceMediální partneři:
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Časopis stavebnictví
Stavební informační portál www.stavebniserver.com

Sbor poradců


Sbor poradců byl založen na sklonku roku 2016 jako permanentní dobrovolné společenství osob pracujících či podnikajících v oblasti dopravní infrastruktury, a to v současnosti či v minulosti. Sbor poradců se schází na svých pravidelných sněmech zpravidla šestkrát do roka. Jeho hlavním posláním je garantovat vysokou odbornou úroveň přednášek a vyváženost programových bloků i jednotlivých módů dopravní infrastruktury se zřetelí k udržitelnosti rozvoje, k životnímu prostředí, k bezpečnosti a k moderním technologiím a nástrojům. Prvním čestným členem Sboru poradců se stal Ing. Josef Mikulík, CSc.. Užívá si zaslouženého odpočinku po dlouhých letech, kdy působil jako uznávaný expert v oblasti bezpečnosti silničního provozu po celé Evropě, jako dlouholetý ředitel CDV. "Josefe, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás kdy učinil s naprosto okouzlující noblesou."

Během pětiletého působení ve Sboru poradců se jeho členové stali přáteli. Nemohu nevzpomenout dva jeho velice pracovité členy, kteří nás nečekaně a navždy opustili. Byli to Ing. Petr Hofhasl, Ph.D. v prosinci 2017 a Ing. Ivo Vykydal v září 2020. Moc nám chybíte.

Jindřich Volf - starosta Sboru poradců

pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
dopravní inženýr
Ing. Milan DONT, Ph.D.
Státní fond dopravní infrastruktury
ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI
doc. JUDr. Ing. Zdeněk DUFEK, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
proděkan na Fakultě stavební
pplk. Ing. Pavel FIALA
Ředitelství služby dopravní policie
dopravní inženýr
Ing. Jindřich FRIČ, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
ředitel - místostarosta Sboru poradců
kpt. Bc. Jan GALLO
Ředitelství služby dopravní policie
vrchní komisař
Ing. Martin HAVELKA
enteria a.s.
předseda představenstva
Ing. Alena HEINIŠOVÁ
Správa železnic, státní organizace
ředitelka odboru projekt. - úsek modernizace dráhy
Ing. Martin JANEČEK
Ministerstvo dopravy
ředitel odboru liniových staveb a silničního správního úřadu
Ing. Leoš JELÍNEK
PRODIN a.s.
generální ředitel
Ing. Bořivoj KAČENA
Společnost pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z.s.
předseda představenstva
JUDr. Lukáš KLEE, LL.M., Ph.D., MBA
Klee Consulting s.r.o.
jednatel
Ing. Martin KOLOVRATNÍK
Poslanecká sněmovna PČR
poslanec
Ing. Milan KOMÍNEK
Česká asociace konzultačních inženýrů - CACE
předseda dozorčí rady CACE
Michal KORTYŠ
Pardubický kraj
senátor a náměstek hejtmana
Ing. Petr KOŠAN
AFRY CZ s.r.o.
jednatel
Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
odborný asistent
Ing. Radek MÁTL
Ředitelství silnic a dálnic ČR
generální ředitel
Ing. Josef MIKULÍK, CSc.
dopravní expert
první čestný člen Sboru poradců
Ing. Miroslav NĚMEC
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
ředitel
Mgr. Tomáš NEŘOLD, M.A.
Ministerstvo dopravy
vedoucí oddělení BESIP
Ing. Petr NOVOTNÝ, Ph.D.
Atelier MOK
jednatel
Bc. Jan RAJMAN
CZECH Consult,spol. s r.o.
projektový manager
Mgr. Alžběta REMROVÁ
Ministerstvo dopravy
odbor fondů EU
Ing. Ivan RYBÁK
PRAGOPROJEKT, a.s.
technický ředitel
Ing. Jaromír SCHLING
Společnost pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z.s.
1. místopředseda představenstva - místostarosta Sboru poradců
Ing. Tomáš SLAVÍČEK
SUDOP PRAHA a.s.
generální ředitel
doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D.
Univerzita Pardubice
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
Ing. Pavel ŠVAGR, CSc.
dopravní expert
místostarosta Sboru poradců
Ing. Bc. Martin ŠVEHLÍK
Správa železnic, státní organizace
ředitel Odboru přípravy VRT
Ing. Martin VACHTL
AFRY CZ s.r.o.
vedoucí oddělení Koncepce kolejových staveb
Ing. Pavel VLASÁK
AFRY CZ s.r.o.
BIM manažer
Ing. Jindřich VOLF, CSc.
Agentura Viaco
starosta Sboru poradců
Doc. Ing. Josef ŽÁK, Ph.D
Digital Construction Consulting s.r.o.
jednatel


Agentura Viaco Clarion Congress Hotel Olomouc
© 2017-2022 Agentura Viaco. All rights reserved.
Informace o zpracování osobních údajů