Statutární město OlomoucOlomoucký kraj
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Sbor poradců
Program
Grafický rozvrh
Podmínky účasti
Ceny vložného
On-line registrace
Seznam registrovaných delegátů
Hotely
Historie
Návštěvnost
Ke stažení
Kontakt
Generální partner:
Prodin a.s. - generální partner


Pořadatel:
AFRY CZ s.r.o. - odborný garant


Hlavní partneři:
enteria a.s.


ChanGroup s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.
ventio holding a.s.

Mediální partneři:
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Časopis stavebnictví
Stavební informační portál www.stavebniserver.com

Program


STŘEDA 8.6.2022

09:00 - 11:00 BLOK 1
LEGISLATIVA - EXEKUTIVA - FINANCOVÁNÍ

Garanti: Jaromír Schling - Martin Kolovratník - Pavel Švagr

Sál Foliant
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Ing. Jindřich Volf, CSc.
- starosta Sboru poradců
Agentura Viaco
předpokládaná délka vystoupení 6' od 09:00 do 09:06
VYSTOUPENÍ PRIMÁTORA MĚSTA OLOMOUCE
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
- primátor
Statutární město Olomouc
předpokládaná délka vystoupení 4' od 09:06 do 09:10
VYSTOUPENÍ HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ing. Josef Suchánek
- hejtman
Olomoucký kraj
předpokládaná délka vystoupení 4' od 09:10 do 09:14
PŘEDPOKLADY PRO RYCHLÝ ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
- ministr
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 20' od 09:14 do 09:34
CO PŘINESE INVESTORŮM PRŮLOMOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON?
Ing. Martin Kolovratník
- poslanec
Poslanecká sněmovna PČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:34 do 09:44
MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ TRAGICKÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD
plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý
- ředitel
Ředitelství služby dopravní policie
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:44 do 09:54
FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Z ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Ing. Zbyněk Hořelica
- ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:54 do 10:04
ROBUSTNÍ ROZPOČET PODPORUJE INTENZIVNÍ VÝSTAVBU DÁLNIC A SILNIC
Ing. Radek Mátl
- generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 18' od 10:04 do 10:22
STRATEGICKÉ ÚKOLY SPRÁVY ŽELEZNIC
Bc. Jiří Svoboda, MBA
- generální ředitel
Správa železnic, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 18' od 10:22 do 10:40
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
- náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:40 do 10:50
REALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Ing. Lubomír Fojtů
- ředitel
Ředitelství vodních cest ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:50 do 11:00
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 0' od 11:00 do 11:00
11:30 - 13:30 BLOK 2
STRATEGIE - VIZE - PLÁNOVÁNÍ

Garanti: Zdeněk Dufek - Martin Janeček - Petr Košan

Sál Foliant
SYSTÉMOVÉ ZAJIŠTĚNÍ OPRAV A ÚDRŽBY MOSTŮ NA MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH
KOMUNIKACÍCH

Ing. Martin Janeček
- ředitel odboru liniových staveb a silničního správního úřadu
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:30 do 11:45
STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA OBDOBÍ 2021 - 2030
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
- vedoucí oddělení BESIP
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:45 do 12:00
ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V KONTEXTU ROZVOJE OBCÍ
Ing. Jiří Lávic
- projektový manažer
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Martin Pavlů
- projektant
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:00 do 12:15
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V CENTRECH MĚST - TUNEL CENTRUM - ZLÍN
Ing. Prokop Nedbal
- vedoucí oddělení
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Vojtěch Nižňanský

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:15 do 12:30
DOPRAVA A OCHRANA FAUNY V ČR
Ing. Václav Hlaváč
- ředitel odboru
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:30 do 12:45
VYUŽITÍ MIKROSIMULACE DOPRAVY PRO PŘESTUPNÍ TERMINÁLY
Ing. Martin Varhulík
- projektant
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:45 do 13:00
DTM A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PO ROCE 2023
Ing. Lukáš Vodehnal

Pardubický kraj
předpokládaná délka vystoupení 15' od 13:00 do 13:15
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 15' od 13:15 do 13:30
14:30 - 16:30 BLOK 3
ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Garanti: Alena Heinišová - Tomáš Slavíček - Libor Švadlenka

Sál Foliant
PŘÍPRAVA VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ V ČR
Ing. Bc. Martin Švehlík
- ředitel Odboru přípravy VRT
Správa železnic, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 15' od 14:30 do 14:45
DIAGNOSTICKÉ PROSTŘEDKY A TRENDY V DIAGNOSTICE DOPRAVNÍ CESTY
Ing. Petr Mádle
- ředitel Centra telematiky a diagnostiky
Správa železnic, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 15' od 14:45 do 15:00
VIZE ŽELEZNICE PO ROCE 2050
Ing. Tomáš Slavíček
- generální ředitel
SUDOP PRAHA a.s.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 15:00 do 15:15
VYUŽITÍ KOMUNIKACE V2X PRO STAVĚNÍ TRAMVAJOVÝCH VÝHYBEK
Ing. Tomáš Krenželok, Ph.D.
- vedoucí střediska vývoje
PRODIN a.s.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 15:15 do 15:30
POŠKOZUJÍCÍ ÚČINKY JÍZDY VOZIDEL NA KOLEJ VE VZTAHU KE ZPOPLATNĚNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
- Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
předpokládaná délka vystoupení 15' od 15:30 do 15:45
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY NA SPOLEČNÉM NÁSTUPIŠTI INTEGROVANÉ DOPRAVY
doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
- Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Ing. Jana Košťálová
- Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
předpokládaná délka vystoupení 15' od 15:45 do 16:00
PREZENTACE PŘÍKLADU REALIZACE OPATŘENÍ V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Ing. Michal Servus
- ředitel regionálního pracoviště Olomoucko
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
RNDr. Jiří Šafář
- odborný rada, oddělení sledování stavu biodiverzity
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
předpokládaná délka vystoupení 15' od 16:00 do 16:15
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 15' od 16:15 do 16:30
17:00 - 18:30 BLOK 4
KUDY KAM? - DISKUSNÍ PANEL

Moderují: Martin Kolovratník - Pavel Švagr - Jindřich Volf

Sál Foliant
TRADIČNÍ DISKUSNÍ PANEL
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
- ministr
Ministerstvo dopravy
Ing. Zbyněk Hořelica
- ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Radek Mátl
- generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jiří Pavel, Ph.D.
- ředitel Odboru strategie
Správa železnic, státní organizace
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
- náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Ivo Šimek, CSc.
- jednatel a ředitel
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Petr Dohnálek
- generální ředitel koncernu MEDIS
MEDIS Holding a.s.
Ing. Jiří Nouza
- prezident
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
předpokládaná délka vystoupení 90' od 16:30 do 18:00

ČTVRTEK 9.6.2022

09:00 - 11:00 BLOK 5
SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Garanti: Jaromír Schling - Milan Komínek - Miroslav Němec

Sál Foliant
VYHODNOCENÍ DEGRADACE SILNIC II. A III. TŘÍD V PARDUBICKÉM KRAJI DOTČENÝCH VÝSTAVBOU D35
Ing. František Haburaj, Ph.D.

DSP a.s.
Ing. Jakub Fořt

DSP a.s.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:00 do 09:15
INOVATIVNÍ METODY OPRAV VOZOVEK V PARDUBICKÉM KRAJI
Ing. Michal Hornýš

PRODIN a.s.
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze
Ing. Miroslav Němec
- ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:15 do 09:30
TUNEL HOMOLE NA D35 ZADÁVANÝ METODOU DESIGN AND BUILD
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.

SATRA,spol.s r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:30 do 09:45
D35 SADOVÁ - PLOTIŠTĚ - STAV PŘÍPRAVY STAVBY, POPIS, SPECIFIKA
Ing. Jakub Vyhnálek
- vedoucí oddělení
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:45 do 10:00
VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY PŘIPRAVOVANÉ PRO ŘSD A KRAJE
Ing. Václav Bartůněk
- vedoucí ateliéru
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:00 do 10:15
TECHNICKÁ STUDIE VELKÉ OPRAVY MOSTŮ NA D8 – STADICE, KOŠTOV, TRMICE
Ing. Hana Klimešová
- projektant mostů
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Tomáš Kubín
- projektant mostů
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Pavel Popp

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Lukáš Zemek

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:15 do 10:30
CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2020
Mgr. Ján Skovajsa
- vedoucí samostatného oddělení DI
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Radim Striegler

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:30 do 10:45
HLUČNOST POVRCHU JAKO PROMĚNNÝ PARAMETR VOZOVEK A MOŽNOSTI VYUŽITÍ V HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:45 do 11:00
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 0' od 11:00 do 11:00
11:30 - 13:30 BLOK 6
DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTURA

Garanti: Lukáš Klee - Pavel Vlasák - Josef Žák

Sál Foliant
STANDARDIZACE SMLUVNÍCH PODMÍNEK A PODMÍNKY UMOŽŇUJÍCÍ DIGITALIZACI
JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA
- jednatel
Klee Consulting s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:30 do 11:45
TECHNICKÁ SPECIFIKACE BIM, DATOVÝ STANDARD A METODIKA CDE
Ing. Josef Žák, Ph.D
- jednatel
Digital Construction Consulting s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:45 do 12:00
DIGITALIZACE A BIM V AFRY CZ
Ing. Pavel Vlasák
- BIM manažer
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:00 do 12:15
PILOTNÍ BIM PROJEKT ŘSD ČR – I/37 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, JIHLAVSKÁ – BRNĚNSKÁ– PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PROJEKTANTA
Ing. Martin Hejl
- vedoucí projektové kanceláře České Budějovice
AFRY CZ s.r.o.
Jana Lohrová
- projektantka silnic
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:15 do 12:30
NORWAY MOSTY V ČR A NORSKU – POROVNÁNÍ PŘÍSTUPU A UKÁZKA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ZALOŽENÉ NA 3D INFORMAČNÍCH MODELECH A PRÁCI „NA DÁLKU“ POMOCÍ CDE
Ing. Michal Marvan

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:30 do 12:45
PARAMETRICKÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ – AUTOMATIZACE INŽENÝRSKÝCH ÚLOH
Ing. Ondřej Janota

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:45 do 13:00
INTERNÍ BIM ŽELEZNIČNÍ PROJEKT
Ing. Michal Šobr

PRODIN a.s.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 13:00 do 13:15
VÝHODY CDE NA PROJEKTECH
Ing. Jakub Forman
- product manager
Proconom Software, s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 13:15 do 13:30
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 0' od 13:30 do 13:30


Agentura Viaco Clarion Congress Hotel Olomouc
© 2017-2022 Agentura Viaco. All rights reserved.
Informace o zpracování osobních údajů