Statutární město OlomoucOlomoucký kraj
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Sbor poradců
Program
Grafický rozvrh
Podmínky účasti
Ceny vložného
Seznam registrovaných delegátů
Hotely
Parkování
Historie
Návštěvnost
Ke stažení
Kontakt
Generální partner:
Prodin a.s. - generální partner


Platinový partner:
Gregs s.r.o. - platinový partner


Hlavní partneři:
enteria a.s.
ChanGroup s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.
ventio holding a.s.


Pořadatel:
AFRY CZ s.r.o. - pořadatel konference


Organizátor a produkce:
Agentura VIACO - organizátor a produkce konferenceMediální partneři:
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Časopis stavebnictví
Stavební informační portál www.stavebniserver.com

Program


STŘEDA 8.6.2022

09:00 - 11:00 BLOK 1
LEGISLATIVA - EXEKUTIVA - FINANCOVÁNÍ

Garanti: Jaromír Schling - Martin Kolovratník - Pavel Švagr

Sál Foliant
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Ing. Jindřich Volf, CSc.
- starosta Sboru poradců
Agentura Viaco
předpokládaná délka vystoupení 7' od 09:00 do 09:07
VYSTOUPENÍ PRIMÁTORA MĚSTA OLOMOUCE
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
- primátor
Statutární město Olomouc
předpokládaná délka vystoupení 4' od 09:07 do 09:11
VYSTOUPENÍ NÁMĚSTKA HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Michal Zácha
- náměstek hejtmana pro dopravu a sport
Olomoucký kraj
předpokládaná délka vystoupení 4' od 09:11 do 09:15
BUDOUCNOST STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ing. Martin Kolovratník
- poslanec
Poslanecká sněmovna PČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:15 do 09:25
MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ TRAGICKÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD
kpt. Bc. Jan Gallo
- vrchní komisař
Ředitelství služby dopravní policie
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:25 do 09:35
FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Ing. Zbyněk Hořelica
- ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:35 do 09:50
ROZPOČET ŘSD ČR JE ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÝCH VÝSLEDKŮ
Ing. Radek Mátl
- generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:50 do 10:05
STRATEGICKÉ ÚKOLY SPRÁVY ŽELEZNIC
Ing. Jiří Pavel, Ph.D.
- ředitel Odboru strategie
Správa železnic, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:05 do 10:20
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
- náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:20 do 10:30
REALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Ing. Lubomír Fojtů
- ředitel
Ředitelství vodních cest ČR
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:30 do 10:45
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 15' od 10:45 do 11:00
11:30 - 13:30 BLOK 2
STRATEGIE - VIZE - PLÁNOVÁNÍ

Garanti: Zdeněk Dufek - Martin Janeček - Petr Košan

Sál Foliant
SYSTÉMOVÉ ZAJIŠTĚNÍ OPRAV A ÚDRŽBY MOSTŮ NA MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH
KOMUNIKACÍCH

Ing. Martin Janeček
- ředitel odboru liniových staveb a silničního správního úřadu
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:30 do 11:45
STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA OBDOBÍ 2021 - 2030
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
- vedoucí oddělení BESIP
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:45 do 12:00
ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V KONTEXTU ROZVOJE OBCÍ
Ing. Jiří Lávic
- projektový manažer
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Martin Pavlů
- projektant
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:00 do 12:15
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V CENTRECH MĚST - TUNEL CENTRUM - ZLÍN
Ing. Prokop Nedbal
- vedoucí oddělení
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Vojtěch Nižňanský

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:15 do 12:30
DOPRAVA A OCHRANA FAUNY V ČR
Ing. Václav Hlaváč
- ředitel odboru
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:30 do 12:45
VYUŽITÍ MIKROSIMULACE DOPRAVY PRO PŘESTUPNÍ TERMINÁLY
Ing. Martin Varhulík
- projektant
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:45 do 13:00
DTM A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PO ROCE 2023
Ing. Lukáš Vodehnal

Pardubický kraj
předpokládaná délka vystoupení 15' od 13:00 do 13:15
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 15' od 13:15 do 13:30
14:30 - 16:30 BLOK 3
ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Garanti: Alena Heinišová - Tomáš Slavíček - Libor Švadlenka

Sál Foliant
PŘÍPRAVA VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ V ČR
Ing. Bc. Martin Švehlík
- ředitel Odboru přípravy VRT
Správa železnic, státní organizace
Ing. Jan Kubelka

Správa železnic, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 18' od 14:30 do 14:48
DIAGNOSTICKÉ PROSTŘEDKY A TRENDY V DIAGNOSTICE DOPRAVNÍ CESTY
Ing. Petr Mádle
- ředitel Centra telematiky a diagnostiky
Správa železnic, státní organizace
Ing. Petr Sychrovský
- náměstek ředitele Centra telematiky a diagnostiky
Správa železnic, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 18' od 14:48 do 15:06
VIZE ŽELEZNICE PO ROCE 2050
Ing. Tomáš Slavíček
- generální ředitel
SUDOP PRAHA a.s.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 15:06 do 15:21
VYUŽITÍ KOMUNIKACE V2X PRO STAVĚNÍ TRAMVAJOVÝCH VÝHYBEK
Ing. Tomáš Krenželok, Ph.D.
- vedoucí střediska vývoje
PRODIN a.s.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 15:21 do 15:36
POŠKOZUJÍCÍ ÚČINKY JÍZDY VOZIDEL NA KOLEJ VE VZTAHU KE ZPOPLATNĚNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
- Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
předpokládaná délka vystoupení 15' od 15:36 do 15:51
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY NA SPOLEČNÉM NÁSTUPIŠTI INTEGROVANÉ DOPRAVY
doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
- Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Ing. Jana Košťálová
- Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
předpokládaná délka vystoupení 10' od 15:51 do 16:01
PREZENTACE PŘÍKLADU REALIZACE OPATŘENÍ V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Ing. Michal Servus
- ředitel regionálního pracoviště Olomoucko
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
RNDr. Jiří Šafář
- odborný rada, oddělení sledování stavu biodiverzity
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
předpokládaná délka vystoupení 15' od 16:01 do 16:16
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 14' od 16:16 do 16:30
17:00 - 18:30 BLOK 4
KUDY KAM? - DISKUSNÍ PANEL

Moderují: Martin Kolovratník - Pavel Švagr - Jindřich Volf

Sál Foliant
TRADIČNÍ DISKUSNÍ PANEL
Mgr. Martin Kupka
- ministr
Ministerstvo dopravy
Ing. Zbyněk Hořelica
- ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Radek Mátl
- generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jiří Pavel, Ph.D.
- ředitel Odboru strategie
Správa železnic, státní organizace
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
- náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Ivo Šimek, CSc.
- jednatel a ředitel
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Martin Havelka
- předseda představenstva
enteria a.s.
Ing. Jiří Nouza
- prezident
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
předpokládaná délka vystoupení 90' od 16:30 do 18:00

ČTVRTEK 9.6.2022

09:00 - 11:00 BLOK 5
SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Garanti: Jaromír Schling - Milan Komínek - Miroslav Němec

Sál Foliant
VYHODNOCENÍ DEGRADACE SILNIC II. A III. TŘÍD V PARDUBICKÉM KRAJI DOTČENÝCH VÝSTAVBOU D35
Ing. František Haburaj, Ph.D.

DSP a.s.
Ing. Jakub Fořt

DSP a.s.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:00 do 09:15
INOVATIVNÍ METODY OPRAV VOZOVEK V PARDUBICKÉM KRAJI
Ing. Michal Hornýš

PRODIN a.s.
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze
Ing. Miroslav Němec
- ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:15 do 09:30
TUNEL HOMOLE NA D35 ZADÁVANÝ METODOU DESIGN AND BUILD
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
- výrobní ředitel
SATRA,spol.s r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:30 do 09:45
D35 SADOVÁ - PLOTIŠTĚ - STAV PŘÍPRAVY STAVBY, POPIS, SPECIFIKA
Ing. Jakub Vyhnálek
- vedoucí oddělení
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:45 do 10:00
TECHNICKÁ STUDIE VELKÉ OPRAVY MOSTŮ NA D8 – STADICE, KOŠTOV, TRMICE
Ing. Hana Klimešová
- projektant mostů
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Tomáš Kubín
- projektant mostů
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Pavel Popp

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Lukáš Zemek

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:00 do 10:15
CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2020
Mgr. Ján Skovajsa
- vedoucí samostatného oddělení DI
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Radim Striegler

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:15 do 10:30
HLUČNOST POVRCHU JAKO PROMĚNNÝ PARAMETR VOZOVEK A MOŽNOSTI VYUŽITÍ V HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:30 do 10:45
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 15' od 10:45 do 11:00
11:30 - 13:30 BLOK 6
DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTURA

Garanti: Josef Žák - Pavel Vlasák - Milan Dont

Sál Foliant
TECHNICKÁ SPECIFIKACE BIM, DATOVÝ STANDARD A METODIKA CDE
Doc. Ing. Josef Žák, Ph.D
- jednatel
Digital Construction Consulting s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:30 do 11:45
DIGITALIZACE A BIM V AFRY CZ
Ing. Pavel Vlasák
- BIM manažer
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:45 do 12:00
PILOTNÍ BIM PROJEKT ŘSD ČR – I/37 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, JIHLAVSKÁ – BRNĚNSKÁ– PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PROJEKTANTA
Ing. Martin Hejl
- vedoucí projektové kanceláře České Budějovice
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Jana Lohrová
- projektantka silnic
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:00 do 12:15
NORWAY MOSTY V ČR A NORSKU – POROVNÁNÍ PŘÍSTUPU A UKÁZKA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ZALOŽENÉ NA 3D INFORMAČNÍCH MODELECH A PRÁCI „NA DÁLKU“ POMOCÍ CDE
Ing. Michal Marvan

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:15 do 12:30
INTERNÍ BIM ŽELEZNIČNÍ PROJEKT
Ing. Michal Šobr

PRODIN a.s.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:30 do 12:45
PARAMETRICKÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ – AUTOMATIZACE INŽENÝRSKÝCH ÚLOH
Ing. Ondřej Janota

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:45 do 13:00
VÝHODY CDE NA PROJEKTECH
Ing. Jakub Forman
- product manager
Proconom Software, s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 13:00 do 13:15
POUŽITÍ METODY BIM NA PROJEKTU PPP D4
Ing. Štěpán Zaoral
- Odbor Liniových staveb
Ministerstvo dopravy
Doc. Ing. Josef Žák, Ph.D
- jednatel
Digital Construction Consulting s.r.o.
Ing. Csaba Gál

DIVia stavební s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 13:15 do 13:30


Agentura Viaco Clarion Congress Hotel Olomouc
© 2017-2022 Agentura Viaco. All rights reserved.
Informace o zpracování osobních údajů