Statutární město OlomoucOlomoucký kraj
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Sbor poradců
Program
Grafický rozvrh
Podmínky účasti
Ceny vložného
Seznam registrovaných delegátů
Hotely
Parkování
Historie
Návštěvnost
Ke stažení
Kontakt
Generální partner:
Prodin a.s. - generální partner


Platinový partner:
Gregs s.r.o. - platinový partner


Hlavní partneři:
enteria a.s.
ChanGroup s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.
ventio holding a.s.


Pořadatel:
AFRY CZ s.r.o. - pořadatel konference


Organizátor a produkce:
Agentura VIACO - organizátor a produkce konferenceMediální partneři:
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Časopis stavebnictví
Stavební informační portál www.stavebniserver.com

Podmínky účasti


NÁZEV AKCE16. konference Dopravní infrastruktura
DATUM8. a 9. června 2022 (středa a čtvrtek)
MÍSTOClarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
779 00 Olomouc
www.clarioncongresshotelolomouc.com
GPS: 49°35'33.130"N, 17°16'32.721"E
PRODUKCEAgentura VIACO
Neumannova 20
156 00 Praha 5 - Zbraslav
výpis z živnostenského rejstříku
INFORMACEwww.konferencedopravniinfrastruktura.cz včetně on line registrace
VLOŽNÉ
 • zahrnuje organizační náklady a materiály delegáta
 • stravné je součástí vložného
 • ubytování není součástí vložného
 • cena je závislá na datu registrace
 • cena je odlišná podle sektorů: privátní, veřejný a obce/města/kraje
 • cena vložného je za oba dny konání konference a je nedělitelná
 • UBYTOVÁNÍUbytování si klienti zajišťují sami přímo s hotelem, nabídku hotelů najdete zde
  PLATBAFaktury za objednané služby budou zasílány do 7 dnů po objednávce na e-mail uvedený při registraci. Platba musí být uhrazena v termínu splatnosti výhradně bankovním převodem. S PLATBOU VYČKEJTE, PROSÍM, NA DORUČENÍ FAKTURY, nepřevádějte předem žádné prostředky na jakýkoliv účet. Faktury Vám budou zasílány výhradně v elektronické podobě, uvádějte proto, prosím, při registraci e-mailovou adresu pro zasílání faktur
  STORNODo 15.05.2022 včetně bez poplatku, od 16.05.2022 poplatek 100 % - možno vyslat náhradníka. Zaplacená částka z roku 2021 je pořadatelem započítána v plné výši jako kredit na konferenci v letošním roce.
  O podmínkách zrušení účasti se informujte pomocí kontaktního formuláře zde
  SNÍŽENÉ CENYuzávěrka přihlášek se sníženou cenou je stanovena na 06.06.2022; po tomto termínu budou akceptovány přihlášky pouze za základní cenu
  ČKAITúčast na konferenci Dopravní infrastruktura je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 2 body; potvrzení o účasti získají delegáti po akci e-mailem
  OSVĚDČENÍ O ÚČASTIosvědčení o účasti v rámci průběžného vzdělávání úředníků dle níže uvedeného § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících získají delegáti po akci e-mailem.

   § 20
   Průběžné vzdělávání
   (1) Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí.
   (2) Průběžné vzdělávání se uskutečňuje formou kurzů.
   (3) O účasti úředníka na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí úřadu na základě potřeb územního samosprávného celku a s přihlédnutím k plánu vzdělávání úředníka; úředník je povinen se kurzu zúčastnit.
   (4) Účast na kurzu, jež je součástí průběžného vzdělávání, se prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která kurz pořádala.

  
  Agentura Viaco Clarion Congress Hotel Olomouc
  © 2017-2022 Agentura Viaco. All rights reserved.
  Informace o zpracování osobních údajů