Statutární město OlomoucOlomoucký kraj
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Generální partner:
Prodin a.s. - generální partner


Pořadatel:
AFRY CZ s.r.o. - odborný garant


Hlavní partneři:
enteria a.s.


ChanGroup s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.
ventio holding a.s.

Mediální partneři:
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Časopis stavebnictví
Stavební informační portál www.stavebniserver.com

Pozvánka na konferenci Dopravní infrastruktura


Agentura Viaco si Vás dovoluje pozvat k účasti na 16. konferenci Dopravní infrastruktura,
která se koná v Olomouci ve středu 8. a ve čtvrtek 9. prosince 2021
v Clarion Congress Hotelu Olomouc.Vážení klienti,

děkujeme Vám za hojnou účast na KDI 2020 v Litomyšli (470 delegátů). Fotografie a videa najdete zde. Nevynechali jsme vloni, nevynecháme ani letos. Zachovejte nám přízeň a přijeďte na KDI 2021 ve dnech 8.12. a 9.12.2021 do Olomouce. Postcovidová kumulace konferencí nám neumožnila zvolit dřívější termín. Na druhou stranu bude dva měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny a po druhé adventní neděli. Využijte kouzla situace a přijeďte do Olomouce zhodnotit letošní rok a pozdravit obchodní partnery, dodavatele i konkurenci.

Proč jsme po 4 ročnících s bolestí v srdci opustili malebnou Litomyšl? Měli jsme pro to 2 vážné důvody, především podkritickou kapacitu ubytování a zadruhé logistické kolize s realizačním týmem festivalu Smetanova Litomyšl, jehož přípravy nám neumožňovaly rozvinout se po ploše prvního zámeckého nádvoří. Berme to tak, že jsme 4 roky tlačili na výstavbu D35 od Hradce Králové a dále budeme tlačit na její dostavbu z druhé strany od Olomouce.

KDI je svým zaměřením multimodální konference, kromě pozemních komunikací se věnuje i železniční infrastruktuře, na jejíž rozvoj je v nejbližších letech určen obrovský objem prostředků. Koneckonců, na konferenci můžete pohodlně dorazit vlakem, hotel Clarion je přímo proti hlavnímu nádraží.

Těšíme se na Vaši účast na konferenci v předvánočním čase v Olomouci.

Záštitu nad akcí převzal
místopředseda vlády, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

záštita v PDF
Záštitu nad akcí převzal
primátor statutárního města Olomouce
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

záštita v PDF
Záštitu nad akcí převzal
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Josef Suchánek

záštita v PDF


Tato konference je pokračovatelem konference BEZPEČNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (2006),
jde o její 16. ročník s tématickým zaměřením bezpečná dopravní infrastruktura
a plánování dopravní infrastruktury.

Generálním partnerem konference Dopravní infrastruktura 2021 je společnost PRODIN a.s.Proticovidová opatření na KDI 2021

Vážení klienti,
prosíme Vás, abyste se seznámili s opatřeními proti Covid-19 a dodržovali je. Všichni se musí při příchodu u registrace prokázat splněním jedné z následujících podmínek:
  1. platná vakcinace proti covid-19
  2. potvrzení o onemocnění covid-19 v době kratší než 178 dnů
  3. vakcinace proti covid-19 před méně než 14 dny v kombinaci s platným negativním RT-PCR testem

PRAVIDLA A DOPORUČENÍ POŘADATELE
  1. Před vstupem na konferenci bude každý účastník zkontrolován, zda splňuje některou z výše uvedených podmínek.
  2. Pokud účastník konference nesplní jednu z výše uvedených podmínek, nebude na konferenci vpuštěn.
  3. Povinností účastníků je nosit badge se jménem na viditelném místě po celou dobu akce.
  4. Ve všech vnitřních prostorách, s výjimkou prezentace na pódiu a občerstvení, bude potřeba mít nasazen respirátor.
  5. Prosíme účastníky konference, aby pravidelně využívali dezinfekci rukou.
  6. Doporučujeme Vám zachovat rozestupy mezi místy v přednáškovém sále, kde bude divadelní uspořádání.
  7. Nenoste, prosím, občerstvení do přednáškového sálu.

Prosíme Vás po celou dobu konání akce o dodržování protiepidemických opatření. Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi v polovině Adventu v Olomouci.


Agentura Viaco Clarion Congress Hotel Olomouc
© 2017-2021 Agentura Viaco. All rights reserved.
Informace o zpracování osobních údajů