Město LitomyšlPardubický kraj
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Sbor poradců
Program
Grafický rozvrh
Podmínky účasti
Ceny vložného
On-line registrace
Seznam registrovaných delegátů
Hotely
Parkování
Město Litomyšl
Historie
Návštěvnost
Ke stažení
Kontakt
Generální partner:
Prodin a.s. - generální partner


Odborný garant:
AFRY CZ s.r.o. - odborný garant


Hlavní partneři:
ChanGroup s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.

Mediální partneři:
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Stavební a investorské noviny - mediální partner
Časopis stavebnictví

Program


STŘEDA 16.9.2020

09:00 - 11:00 BLOK 1
LEGISLATIVA - EXEKUTIVA - FINANCOVÁNÍ

Garanti: Martin Kolovratník - Jaromír Schling - Pavel Čihák

Jízdárna
ZAHÁJENÍ KONFERENCE - PŘIVÍTÁNÍ OSOBNOSTÍ
Ing. Jindřich Volf, CSc.
- starosta Sboru poradců
Agentura Viaco
předpokládaná délka vystoupení 5' od 09:00 do 09:05
VYSTOUPENÍ STAROSTY MĚSTA LITOMYŠLE
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
- starosta
město Litomyšl
předpokládaná délka vystoupení 5' od 09:05 do 09:10
ZDROJE A PODMÍNKY PRO REALIZACI INFRASTRUKTURNÍCH PROJEKTŮ
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
- ministr
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:10 do 09:25
FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V PŘÍŠTÍCH LETECH
Ing. Zbyněk Hořelica
- ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:25 do 09:35
AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ ZÁKONY V ZÁJMU URYCHLENÍ ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Ing. Martin Kolovratník
- předseda podvýboru pro dopravu hospod. výboru - místostarosta Sboru poradců
Poslanecká sněmovna PČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:35 do 09:45
REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA Z POHLEDU URYCHLENÍ PŘÍPRAVY A VÝSTAVBY LINIOVÝCH STAVEB
Ing. Marcela Pavlová
- náměstkyně sekce výstavby a veřejného investování
Ministerstvo pro místní rozvoj
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:45 do 10:00
PRIORITNÍ STAVBY ŘSD ČR S AKCENTEM NA URYCHLENÍ VÝSTAVBY
Ing. Radek Mátl
- generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:00 do 10:15
STRATEGICKÉ ÚKOLY SPRÁVY ŽELEZNIC
Bc. Jiří Svoboda, MBA
- generální ředitel
Správa železnic, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 15' od 10:15 do 10:30
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
- náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:30 do 10:40
KONCEPCE A TRABLE ROZVOJE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVY
Ing. Lubomír Fojtů
- ředitel
Ředitelství vodních cest ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:40 do 10:50
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 10:50 do 11:00
11:30 - 13:00 BLOK 2
ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Garanti: Alena Heinišová - Tomáš Slavíček - Libor Švadlenka

Jízdárna
KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ NEHODOVOSTI NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
- úsek provozuschopnosti dráhy
Správa železnic, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 10' od 11:30 do 11:40
VÝZNAMNÉ ŽELEZNIČNÍ STAVBY V REGIONU - ŽST. PARDUBICE, ÚSTÍ N.L., CHOCEŇ, ŽST. ČESKÁ TŘEBOVÁ A DALŠÍ - REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST. PARDUBICE
Ing. Miroslav Bocák
- ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace
Ing. Jiří Nesl
- obchodní ředitel
PRODIN a.s.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 11:40 do 11:50
PŘÍPRAVA PILOTNÍCH PROJEKTŮ VRT
Ing. Bc. Martin Švehlík

Správa železnic, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 10' od 11:50 do 12:00
ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI NA 200 KM/H NA PŘÍKLADU STAVBY SUDOMĚŘICE-VOTICE
Ing. Miloš Krameš

SUDOP PRAHA a.s.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:00 do 12:10
DIAGNOSTIKA A PRŮZKUM DRÁŽNÍHO TĚLESA
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
- Katedra dopravního stavitelství
Univerzita Pardubice
Ing. Petr Vnenk
- Katedra dopravního stavitelství
Univerzita Pardubice
Ing. Pavel Lopour, Ph.D.
- Katedra dopravního stavitelství
Univerzita Pardubice
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:10 do 12:20
JAK DOSÁHNOUT ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI A PŘESUNU PŘEPRAV ZE SILNIC?
Ing. Jaroslav Tyle

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z.s.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:20 do 12:30
OVĚŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE C-ITS NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH
Ing. Michal Pavel
- vedoucí oddělení evropských výzkumných projektů
AŽD Praha s.r.o.
Ing. Petr Kolář
- Odbor strategie
Správa železnic, státní organizace
Jaroslav Hokeš, MBA
- technický ředitel
RADOM, s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:30 do 12:40
BUDOUCNOST V DETEKCI KOLEJOVÝCH VOZIDEL - VLÁKNOVĚ OPTICKÉ SNÍMAČE
Ing. Tomáš Krenželok, Ph.D.

PRODIN a.s.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:40 do 12:50
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 12:50 do 13:00
11:30 - 13:00 BLOK 3
SPRÁVA A ÚDRŽBA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Garanti: Miroslav Němec - Milan Komínek - Michal Kortyš

Výstavní sál
ZKUŠENOSTI S APLIKOVÁNÍM NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY BRIMOS® V RÁMCI STANOVENÍ PROVOZNÍHO STAVU, ODOLNOSTI A REÁLNÉ ZATÍŽITELNOSTI NA STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTECH V PARDUBICKÉM KRAJI
Ing. Jan Bursa

MDS projekt s.r.o.
Dr. techn. Robert Veit-Egerer
- Head of Department ASSET MANAGEMENT
VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:30 do 11:45
NOVÉ POSTUPY PŘI MAJETKOPRÁVNÍM VYPOŘÁDÁNÍ SILNIC A MONITOROVÁNÍ JEJICH NADMĚRNÉHO OPOTŘEBENÍ
Ing. Lukáš Vodehnal

Vintegra s.r.o.
Ing. Stanislav Madron
- obchodní ředitel
GMtech s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 11:45 do 11:55
EXPERTNÍ ČINNOST NA MOSTU PAVLA WONKY
Ing. Libor Marek
- ředitel a jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.
Ing. Jiří Synek
- technický náměstek
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
předpokládaná délka vystoupení 10' od 11:55 do 12:05
SPRÁVA A ÚDRŽBA MOSTŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - NAŠE A ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI A VÝZVY
Ing. Milan Komínek
- předseda dozorčí rady CACE
Česká asociace konzultačních inženýrů - CACE
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:05 do 12:20
MOSTNÍ STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
- katedra betonových konstrukcí
ČVUT v Praze Fakulta stavební
Ing. László Szíkora
- vedoucí oddělení Mostů a tunelů
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:20 do 12:30
D35 OPATOVICE – ČASY / ČASY – OSTROV - ROZESTAVĚNOST ÚSEKŮ
Ing. Hana Jarolímová
- vedoucí úseku výstavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:30 do 12:40
ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S VOZOVKOU NA ŘSD
Ing. Filip Týc
- vedoucí odboru silniční databanky
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:40 do 12:50
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 12:50 do 13:00
14:00 - 16:00 BLOK 4
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Garanti: Jindřich Frič - Sabina Burdová - Tomáš Neřold

Jízdárna
KVALITA PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ V UZAVÍRKÁCH NA DÁLNICÍCH A JÍZDA V PROTISMĚRU
Ing. Jan Lukáš Hrabánek
- technický pracovník dopravního značení
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 14:00 do 14:10
POZNATKY Z HLOUBKOVÉ ANALÝZY DOPRAVNÍCH NEHOD
Ing. Jakub Motl

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Pavlína Moravcová

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Veronika Valentová, Ph.D.
- ředitelka divize
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 14:10 do 14:25
ORGANIZACE DOPRAVY FORMOU TZV. SDÍLENÝCH PROSTORŮ (SHARED SPACE) - PŘÍKLAD DYNAMICKÉHO VÝVOJE V RAKOUSKU
Ing. Pavel Skládaný

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 14:25 do 14:35
MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ TRAGICKÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD U NEJZRANITELNĚJŠÍCH ÚČASTNÍKŮ DOPRAVNÍCH NEHOD
plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý

Ředitelství služby dopravní policie
předpokládaná délka vystoupení 15' od 14:35 do 14:50
STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA LÉTA 2021 - 2030
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
- vedoucí oddělení BESIP
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 15' od 14:50 do 15:05
VÝZVA OBSAŽENÁ V AKTUALIZOVANÉ EVROPSKÉ DIREKTIVĚ O ŘÍZENÍ BEZPEČNOST DOPRAVY
Ing. Jiří Landa

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 15:05 do 15:20
PROBLEMATIKA VYSAZOVÁNÍ A KÁCENÍ STROMŮ PODÉL POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Ing. František Weisbauer
- hlavní arborista
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
předpokládaná délka vystoupení 10' od 15:20 do 15:30
VÝSLEDKY BEZPEČNOSTNÍCH AUDITŮ PŘI MODERNIZACI DÁLNICE D1
Ing. Martin Lipl
- zodpovědný specialista – dopravní inženýrství
HBH Projekt spol. s r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 15:30 do 15:40
OPAKUJÍCÍ SE CHYBY V ŘEŠENÍ ÚPRAV PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH + AKUSTICKÉ ORIENTAČNÍ SYSTÉMY V ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH A ZASTÁVKÁCH
Ing. Petr Lněnička
- Odborný konzultant
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. - SONS ČR
Ing. František Brašna

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. - SONS ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 15:40 do 15:50
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 15:50 do 16:00
14:00 - 16:00 BLOK 4.1
SPOLEK PRO VÝSTAVBU D35 A D43

Garant: Martin Kolovratník

Kaple
14:00 - 16:00 BLOK 4.2
SPOLEK PRO VÝSTAVBU SOKP

Garant: Pavel Čihák

Seminární sál
16:30 - 18:00 BLOK 5
KUDY KAM? - DISKUSNÍ PANEL

Garanti: Martin Kolovratník - Pavel Švagr - Jindřich Volf

Jízdárna
TRADIČNÍ DISKUSNÍ PANEL
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
- ministr
Ministerstvo dopravy
Ing. Marcela Pavlová
- náměstkyně sekce výstavby a veřejného investování
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Jiří Nouza
- prezident
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
Ing. Petr Dohnálek
- generální ředitel koncernu MEDIS
MEDIS Holding a.s.
plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý

Ředitelství služby dopravní policie
Ing. Radek Mátl
- generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Bc. Jiří Svoboda, MBA
- generální ředitel
Správa železnic, státní organizace
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
- náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Ivo Šimek, CSc.
- jednatel a ředitel
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 90' od 16:30 do 18:00

ČTVRTEK 17.9.2020

09:00 - 11:00 BLOK 6
STRATEGIE - VIZE - PLÁNOVÁNÍ

Garanti: Zdeněk Dufek - Martin Janeček - Petr Košan

Jízdárna
ČESKÉ PŘÍSTAVNÍ ÚZEMÍ V HAMBURKU
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.
- ředitel ADMAS
Vysoké učení technické v Brně
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:00 do 09:10
PUM TRENČIANSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE
Ing. Eva Göpfertová

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Ondřej Kyp
- ředitel pro rozvoj
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:10 do 09:20
KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA DOPRAVNÍCH STAVEB U NÁS A V ZAHRANIČÍ
Ing. Adéla Krenková
- vedoucí ateliéru Koncepce a dopravního plánování
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:20 do 09:30
SIMULACE PĚŠÍCH PROUDŮ VE STANICI REGIONÁLNÍ ŽELEZNICE VE STOCKHOLMU S VYUŽITÍM MODULŮ VISWALK A BIM IMPORT
Ing. Martin Varhulík
- projektant
AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:30 do 09:40
MODERNÍ ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ INTENZIT DOPRAVY
Bc. Jan Rajman
- projektový manager
CZECH Consult,spol. s r.o.
Petr Heyduk

GoodVision s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:40 do 09:50
DOSTAVBA PRAŽSKÉHO OKRUHU V SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI - HISTORIE A PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Ing. Jiří Landa

AFRY CZ s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:50 do 10:00
KATEGORIZACE SILNIČNÍ DOPRAVY PRO POTŘEBY DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH APLIKACÍ
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
- proděkan pro rozvoj a výstavbu
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ing. Petr Richter

ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ing. Veronika Valentová, Ph.D.
- ředitelka divize
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Radim Striegler

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
- ředitel - místostarosta Sboru poradců
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:00 do 10:10
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S BIM INFRASTRUKTURNÍCH STAVEB
Ing. Josef Žák, Ph.D
- katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
České vysoké učení technické v Praze
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:10 do 10:20
TRANSFORMACE ŘSD ČR NA AKCIOVOU SPOLEČNOST
Ing. Matouš Vydra
- ředitel ekonomického úseku
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Alan Ilczyszyn
- externí pracovník
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:20 do 10:30
ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍCH PROJEKTŮ BIM NA ŘSD ČR
Ing. Josef Šejnoha
- vedoucí odboru investiční přípravy a staveb
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:30 do 10:40
DÁLNIČNÍ OBCHVAT STŘEDNÍCH ČECH
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
- ředitel odboru strategie
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:40 do 10:50
BIM PERSPEKTIVA ZHOTOVITELE - PŘÍNOS VDC NÁSTROJŮ (VIRTUAL DESIGN & CONSTRUCTION) PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Ing. Vladimír Malina
- specialista přípravy a řízení výstavby
Ing. Vladimír Malina
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:50 do 11:00
11:30 - 13:30 BLOK 7
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Garanti: Jaromír Schling - Jindřich Frič - Petr Kumpošt

Jízdárna
OCHRANA FUNKCE KRAJINY SOUVISEJÍCÍ S JEJÍ FRAGMENTACÍ V DŮSLEDKU BUDOVÁNÍ NOVÉ DOPRAVNÍ, ENERGETICKÉ ČI JINÉ INFRASTRUKTURY
JUDr. Dana Římanová

JUDr. Dana Římanová
předpokládaná délka vystoupení 10' od 11:30 do 11:40
ÚSKALÍ SOUČASNÉHO I BUDOUCÍHO POVOLOVACÍHO PROCESU LINIOVÝCH STAVEB ANEB JSOU NA VINĚ EKOTERORISTÉ, ÚŘEDNÍCI, PROJEKTANTI ČI INVESTOR?
Ing. Pavel Obrdlík
- jednatel
Ekopontis, s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:40 do 11:55
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A FRAGMENTACE PROSTŘEDÍ
RNDr. Václav Hlaváč
- ředitel odboru
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

EVERNIA s. r. o.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:55 do 12:10
VLIVY LINIOVÝCH STAVEB NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z POHLEDU JEJICH HODNOCENÍ V PROCESU EIA
RNDr. Oldřich Vacek, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:10 do 12:25
JAK CHRÁNIT PŘED HLUKEM ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A POSTUPY
Ing. Radek Kropelnický
- oddělení životního prostředí
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 15' od 12:25 do 12:40
NÍZKOHLUČNÉ POVRCHY – JEJICH ÚČINNOST A ZKUŠENOSTI Z PRAXE V ČESKÉ REPUBLICE
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Petra Marková
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Blanka Hablovičová
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:40 do 12:50
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ A JEHO NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ing. Jiří Jedlička
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Eva Havlíčková
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Mgr. Roman Ličbinský
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:50 do 13:00
PROTIHLUKOVÉ STĚNY - PRAKTICKÉ OVĚŘENÍ RŮZNÝCH TYPŮ PROTIHLUKOVÝCH STĚN VČETNĚ POSOUZENÍ ZÁVAD Z HLEDISKA SNÍŽENÍ HLUČNOSTI
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Petra Marková
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Blanka Hablovičová
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 13:00 do 13:10
ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY PRO VYUŽITÍ RECYKLOVANÝCH ASFALTOVÝCH SMĚSÍ V SILNIČNÍM STAVITELSTVÍ
RNDr. Jiří Huzlík, Ph.D.
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Vilma Jandová
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Mgr. Martina Bucková
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Mgr. Jitka Hegrová, Ph.D.
- Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 13:10 do 13:20
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 13:20 do 13:30

Agentura Viaco Evropské školicí centrum Litomyšl Zámecké návrší Litomyšl
© 2017-2020 Agentura Viaco. All rights reserved.
Informace o zpracování osobních údajů