Město LitomyšlPardubický kraj
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Sbor poradců
Program
Grafický rozvrh
Podmínky účasti
Ceny vložného
On-line registrace
Seznam registrovaných delegátů
Hotely
Parkování
Město Litomyšl
Litomyšlské exkurze
Historie
Návštěvnost
Ke stažení
Kontakt
Generální partner:
Prodin a.s. - generální partner


Hlavní partneři:
AF-CITYPLAN s.r.o.
ChanGroup s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.

Mediální partneři:
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Stavební a investorské noviny - mediální partner
Časopis stavebnictví

Program


STŘEDA 15.5.2019

09:00 - 11:00 BLOK 1
LEGISLATIVA - EXEKUTIVA - FINANCOVÁNÍ

Garanti: Jaromír Schling - Tomáš Janeba - Pavel Čihák
ZAHÁJENÍ KONFERENCE - PŘIVÍTÁNÍ OSOBNOSTÍ
Ing. Jindřich Volf, CSc.
- starosta Sboru poradců
Agentura Viaco
předpokládaná délka vystoupení 6' od 09:00 do 09:06
VYSTOUPENÍ STAROSTY MĚSTA LITOMYŠLE
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
- starosta
město Litomyšl
předpokládaná délka vystoupení 3' od 09:06 do 09:09
VYSTOUPENÍ NÁMĚSTKA HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE
Michal Kortyš
- senátor a náměstek hejtmana
Pardubický kraj
předpokládaná délka vystoupení 3' od 09:09 do 09:12
VYSTOUPENÍ VICEPREZIDENTA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
Ing. Michal Štefl
- viceprezident
Hospodářská komora ČR
předpokládaná délka vystoupení 3' od 09:12 do 09:15
ZDROJE A PODMÍNKY PRO REALIZACI INFRASTRUKTURNÍCH PROJEKTŮ - NÁRODNÍ INVESTIČNÍ PLÁN
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
- 1. náměstek ministra
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 15' od 09:15 do 09:30
BIM - DATOVÝ STANDARD PRO DOPRAVNÍ STAVBY
Ing. Ivo Vykydal
- ředitel kanceláře ředitele SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
- vedoucí oddělení interního auditu
Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Josef Žák, Ph.D

České vysoké učení technické v Praze
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:30 do 09:40
NOVELA ZÁKONA Č. 416/2009 SB., O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Ing. Martin Kolovratník
- předseda Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru
Poslanecká sněmovna PČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:40 do 09:50
REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA Z POHLEDU URYCHLENÍ PŘÍPRAVY A VÝSTAVBY LINIOVÝCH STAVEB
Ing. Marcela Pavlová
- náměstkyně sekce výstavby a veřejného investování
Ministerstvo pro místní rozvoj
předpokládaná délka vystoupení 20' od 09:50 do 10:10
PRIORITNÍ STAVBY ŘSD ČR S AKCENTEM NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
- generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 20' od 10:10 do 10:30
STRATEGICKÉ ÚKOLY SŽDC
Bc. Jiří Svoboda, MBA
- generální ředitel SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:30 do 10:40
KONCEPCE ROZVOJE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVY
Ing. Lubomír Fojtů
- ředitel
Ředitelství vodních cest ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:40 do 10:50
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 10:50 do 11:00
11:00 - 11:30 coffee break

11:30 - 13:00 BLOK 2
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 1

Garanti: Josef Mikulík - Sabina Burdová - Tomáš Neřold
AKTUÁLNÍ VÝVOJ NEHODOVOSTI V SILNIČNÍM PROVOZU A PREVENTIVNÍ ČINNOST POLICIE ČR
kpt. Ing. Jana Fabiánová

Ředitelství služby dopravní policie
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:30 do 11:45
AKTUÁLNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA DOPRAVY PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
- vedoucí samostatného oddělení BESIP
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 10' od 11:45 do 11:55
HODNOCENÍ PLNĚNÍ INFRASTRUKTURNÍCH OPATŘENÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
Ing. Josef Mikulík, CSc.
- předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu
Česká silniční společnost, z.s.
Mgr. Zuzana Strnadová

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 15' od 11:55 do 12:10
PRVNÍ ROK ZKUŠENOSTÍ Z APLIKACE MÍSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU A OHLASU OTROKOVICKÉ VÝZVY
Mgr. Renáta Krystyníková
- vedoucí odboru dopravně-správního
město Otrokovice
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:10 do 12:20
VÝZNAM "MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI SILNIC IRAP" - VÝVOJ A ZKUŠENOSTI Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ
Ing. Jiří Landa
- manažer strategických projektů
AF-CITYPLAN s.r.o.
Ing. Pavel Suntych

AF-CITYPLAN s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:20 do 12:30
MEZINÁRODNÍ PROJEKT RADAR - ZAVÁDĚNÍ JEDNOTNÝCH POSTUPŮ PŘI HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI INFRASTRUKTURY
Ing. Roman Turza
- manažer mezinárodních projektů
Ústřední automotoklub ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:30 do 12:40
ÚSKALÍ AUTOMATIZOVANÉHO PROJEKTOVÁNÍ V PRAXI
Ing. Petr Novotný, Ph.D.
- jednatel
Atelier MOK
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:40 do 12:50
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 12:50 do 13:00
11:30 - 13:00 BLOK 3
SPRÁVA A ÚDRŽBA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Garanti: Miroslav Němec - Michal Kortyš - Milan Komínek
BEZPEČNOST MOSTŮ Z POHLEDU JEJICH CELOŽIVOTNÍHO CYKLU
Ing. Milan Komínek
- předseda dozorčí rady CACE
Česká asociace konzultačních inženýrů - CACE
předpokládaná délka vystoupení 12' od 11:30 do 11:42
DIAGNOSTIKA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ V TEORII A PRAXI
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
- ředitel ústavu
ČVUT v Praze Kloknerův ústav
Ing. David Čítek

ČVUT v Praze Kloknerův ústav
předpokládaná délka vystoupení 12' od 11:42 do 11:54
INTEGROVANÉ MOSTY, NOVÝ TP 261 A UKÁZKY Z PRAXE
Doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební
Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební
Ing. László Szíkora
- vedoucí oddělení
AF-CITYPLAN s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 11:54 do 12:04
ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM NANOSILIK DO ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
Ing. Jiří Synek
- technický náměstek
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
předpokládaná délka vystoupení 8' od 12:04 do 12:12
MOŽNOSTI ZESÍLENÍ A ROZŠÍŘENÍ VOZOVEK SKELNÝMI SÍTĚMI
Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
- vedoucí výzkumného programu
Vysoké učení technické v Brně
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:12 do 12:22
MOBILNÍ SOUPRAVA PRO TRVANLIVOU OPRAVU VÝTLUKŮ
Ing. Martin Vejsada

MAVERIX INNOVATION s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:22 do 12:32
SILNIČNÍ SÍŤ JE POTŘEBA NEJEN BUDOVAT, ALE TAKÉ CHRÁNIT
Ing. Jiří Novotný

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Doc. Ing. Emil Doupal, CSc.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 8' od 12:32 do 12:40
NEDESTRUKTIVNÍ METODY PRO DIAGNOSTIKU STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D. LL.M.
- ředitel pro výzkum a vývoj
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Pavel Lopour, Ph.D.
- odborný asistent
Univerzita Pardubice
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:40 do 12:50
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 12:50 do 13:00
13:00 - 14:00 oběd
Sloupový a Seminární sál

14:00 - 15:30 BLOK 4
STRATEGIE - VIZE - PLÁNOVÁNÍ

Garanti: Pavel Švagr - Zdeněk Dufek - Martin Janeček
KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUMY KRAJŮ
Bc. Jan Rajman
- projektový manager
CZECH Consult,spol. s r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 14:00 do 14:10
ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ UDRŽITELNÉ MOBILITY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU
Ing. Ondřej Kyp
- vedoucí ateliéru
AF-CITYPLAN s.r.o.
Ing. Jiří Landa
- manažer strategických projektů
AF-CITYPLAN s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 14:10 do 14:20
PŘÍNOSY MIKROSKOPICKÝCH SIMULACÍ PRO ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO PROSTORU
Ing. Martin Varhulík
- projektant
AF-CITYPLAN s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 14:20 do 14:30
ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PODLE NEJLEPŠÍHO POMĚRU CENY A KVALITY METODOU BEST VALUE
Ing. Tomáš Janeba
- prezident - místostarosta Sboru poradců
Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 14:30 do 14:40
FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Ing. Zbyněk Hořelica
- ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
předpokládaná délka vystoupení 10' od 14:40 do 14:50
CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY V ROCE 2020 A TECHNOLOGICKÝ POTENCIÁL PRO SČÍTÁNÍ V ROCE 2025
Mgr. Ján Skovajsa
- vedoucí samostatného oddělení DI
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 14:50 do 15:00
VÝSTAVBA D35 METODOU PPP?
Ing. Martin Janeček
- odbor strategie, vedoucí oddělení dopravních analýz
Ministerstvo dopravy
předpokládaná délka vystoupení 10' od 15:00 do 15:10
VYUŽITÍ LNG V DOPRAVĚ
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.
- ředitel ADMAS
Vysoké učení technické v Brně
předpokládaná délka vystoupení 10' od 15:10 do 15:20
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 15:20 do 15:30
15:30 - 16:00 coffee break

16:00 - 17:00 BLOK 5
KUDY KAM?

Garanti: Michal Kortyš - Pavel Švagr - Jindřich Volf
DISKUSNÍ PANEL
Ing. Marcela Pavlová
- náměstkyně sekce výstavby a veřejného investování
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Tomáš Janeba
- prezident - místostarosta Sboru poradců
Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
- generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Libor Lukáš
- předseda
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.
Ing. Michal Štefl
- viceprezident
Hospodářská komora ČR
Ing. Zbyněk Hořelica
- ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Jiří Pavel
- vedoucí projektové kanceláře
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Michal Kortyš
- senátor a náměstek hejtmana
Pardubický kraj
předpokládaná délka vystoupení 70' od 16:00 do 17:10

ČTVRTEK 16.5.2019

09:00 - 11:00 BLOK 6
ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Garanti: Alena Heinišová - Tomáš Slavíček - Jaromír Schling
ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA 200 KM/H
Dr. Ing. Václav John

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:00 do 09:10
RYCHLÁ SPOJENÍ - PŘÍPRAVA PILOTNÍCH PROJEKTŮ
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.
- ředitel Odboru strategie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:10 do 09:20
STUDIE PROVEDITELNOSTI NOVÉHO SPOJENÍ PRAHA - BEROUN A PRAHA - BRNO - BŘECLAV
Ing. Martin Vachtl
- vedoucí projektant
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Matěj Mareš

SUDOP PRAHA a.s.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:20 do 09:30
NOVÁ GENERACE VÝHYBEK A VÝHYBKOVÝCH KONSTRUKCÍ - EVROPSKÝ PROJEKT S-CODE
Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
- vedoucí ústavu železničních konstrukcí a staveb
Vysoké učení technické v Brně
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:30 do 09:40
KONVERZE TRAKČNÍHO NAPÁJENÍ SÍTĚ SŽDC
Ing. Jan Perůtka

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:40 do 09:50
PŘÍPRAVA A PROJEDNÁNÍ STAVEB Z POHLEDU NÁKLADNÍCH ŽELEZNIČNÍCH DOPRAVCŮ
Ing. Oldřich Sládek
- výkonný ředitel
Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z.s.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 09:50 do 10:00
PROBLEMATIKA REALIZACE ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ - NEGRELLIHO VIADUKT, HRACHOLUSKY
Ing. Petr Hofhanzl
- ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:00 do 10:10
PŘÍPRAVA SOUBORU STAVEB PRAHA - KLADNO S ODBOČKOU NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
Ing. Bc. Kamil Bednařík
- hlavní inženýr projektu
METROPROJEKT Praha a.s.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:10 do 10:20
ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVU –
ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V ŘÍZENÍ TRAMVAJOVÝCH VÝHYBEK

Ing. Tomáš Krenželok, Ph.D.

Prodin a.s.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:20 do 10:30
ÚPRAVA OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ, REKONSTRUKCE VÝZNAMNÝCH VÝPRAVNÍCH BUDOV, ŘEŠENÍ P+R
Ing. Alena Heinišová
- ředitelka odboru přípravy staveb
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:30 do 10:40
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A NOVÉ PŘÍSTUPY V OBLASTI VZÁJEMNÉHO VZTAHU VOZIDLA A KOLEJE PŘI PRŮJEZDU VÝHYBKAMI
Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

Univerzita Pardubice
Ing. Martin Kohout, Ph.D.

Univerzita Pardubice
předpokládaná délka vystoupení 10' od 10:40 do 10:50
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 10:50 do 11:00
11:00 - 11:30 coffee break

11:30 - 13:00 BLOK 7
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 2

Garanti: Josef Mikulík - Sabina Burdová - Tomáš Neřold
BEZPEČNOST PŘI UZAVÍRKÁCH A OPRAVÁCH NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Mgr. Ján Skovajsa
- vedoucí samostatného oddělení DI
Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 20' od 11:30 do 11:50
ZKUŠENOSTI S EFEKTIVNÍM ŘÍZENÍM PROVOZU V ÚSECÍCH S DOČASNÝM OMEZENÍM
Ing. Martin Bambušek

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 11:50 do 12:00
SYSTEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŘSD NA BEZPEČNOST SILNIC I. TŘÍD PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY
Ing. Vlasta Michková

Ředitelství silnic a dálnic ČR
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:00 do 12:10
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SFDI PŘI PŘÍPRAVĚ BEZPEČNÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Ing. Milan Dont, Ph.D.
- ředitel odboru poskytování příspěvků
Státní fond dopravní infrastruktury
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:10 do 12:20
ZKUŠENOSTI S PREVENCÍ UTVÁŘENÍ BEZPEČNÝCH KOMUNIKACÍ S PODPOROU BEZPEČNOSTNÍCH AUDITŮ A BEZPEČNOSTNÍCH INSPEKCÍ
Ing. Adéla Krenková
- vedoucí oddělení dopravního inženýrství a ekonomiky
AF-CITYPLAN s.r.o.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:20 do 12:30
ANALÝZA VIDITELNOSTI ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ JEJICH BEZPEČNOSTI ZA SOUMRAKU A V NOCI
Jiří Tesař
- člen předstednictva
Česká společnost pro osvětlování
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:30 do 12:40
IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH
Ing. Jiří Ambros

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
předpokládaná délka vystoupení 10' od 12:40 do 12:50
rozprava
předpokládaná délka rozpravy 10' od 12:50 do 13:00
13:00 - 14:00 oběd
Sloupový a Seminární sál


Agentura Viaco Evropské školicí centrum Litomyšl Zámecké návrší Litomyšl
© 2017-2022 Agentura Viaco. All rights reserved.
Informace o zpracování osobních údajů