Město LitomyšlPardubický kraj
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Sbor poradců
Program
Grafický rozvrh
Podmínky účasti
Ceny vložného
On-line registrace
Seznam registrovaných delegátů
Hotely
Parkování
Město Litomyšl
Litomyšlské exkurze
Historie
Návštěvnost
Ke stažení
Kontakt
Generální partner:
Prodin a.s. - generální partner


Hlavní partneři:
AF-CITYPLAN s.r.o.
ChanGroup s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.

Mediální partneři:
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Stavební a investorské noviny - mediální partner
Časopis stavebnictví

Podmínky účasti


NÁZEV AKCE14. konference Dopravní infrastruktura
DATUM15. 16. května 2019 (středa a čtvrtek)
MÍSTOZámecký pivovar (Evropské školicí centrum o.p.s.)
Jiráskova 133
570 01 Litomyšl
www.esclitomysl.cz
GPS: 49.8730158N, 16.3137722E
PRODUKCEAgentura VIACO
Neumannova 20
156 00 Praha 5 - Zbraslav
výpis z živnostenského rejstříku
INFORMACEwww.konferencedopravniinfrastruktura.cz včetně on line registrace
VLOŽNÉ
 • zahrnuje organizační náklady a materiály delegáta
 • stravné je součástí vložného
 • ubytování není součástí vložného
 • cena je závislá na datu registrace
 • cena je odlišná podle sektorů: privátní, veřejný a obce/města/kraje
 • cena vložného je za oba dny konání konference a je nedělitelná
 • UBYTOVÁNÍje rezervováno nejpozději do 15.04.2019 v hotelech uvedených v části hotely. Ubytování si klienti zajišťují online přes koordinátora EŠC Litomyšl.
  PLATBAmusí být uhrazena v termínu splatnosti výzvy k úhradě výhradně bankovním převodem. S PLATBOU VYČKEJTE, PROSÍM, NA DORUČENÍ VÝZVY K ÚHRADĚ, nepřevádějte předem žádné prostředky na jakýkoliv účet - daňový doklad Vám bude zaslán v zákonné lhůtě po zaplacení zálohy. Faktury Vám budou zasílány výhradně v elektronické podobě, uvádějte proto, prosím, při registraci e-mailovou adresu pro zasílání faktur
  STORNOO podmínkách zrušení účasti se informujte pomocí kontaktního formuláře zde
  SNÍŽENÉ CENYuzávěrka přihlášek se sníženou cenou je stanovena na 10.05.2019; po tomto termínu budou akceptovány přihlášky pouze za základní cenu
  ČKAITúčast na konferenci Dopravní infrastruktura 2019 je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 2 body; potvrzení o účasti získají delegáti po akci e-mailem
  OSVĚDČENÍ O ÚČASTIosvědčení o účasti v rámci průběžného vzdělávání úředníků dle níže uvedeného § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících získají delegáti po akci e-mailem.

   § 20
   Průběžné vzdělávání
   (1) Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí.
   (2) Průběžné vzdělávání se uskutečňuje formou kurzů.
   (3) O účasti úředníka na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí úřadu na základě potřeb územního samosprávného celku a s přihlédnutím k plánu vzdělávání úředníka; úředník je povinen se kurzu zúčastnit.
   (4) Účast na kurzu, jež je součástí průběžného vzdělávání, se prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která kurz pořádala.

  Agentura Viaco Evropské školicí centrum Litomyšl Zámecké návrší Litomyšl
  © 2017-2022 Agentura Viaco. All rights reserved.
  Informace o zpracování osobních údajů